R.I.P nghĩa là gì?

RIP là gì
RIP là gì?

Trên các diễn đàn, mạng xã hội, facebook hay có từ R.I.P. Vậy các bạn biết R.I.P là viết tắt của từ gì không, nó có nghĩa là gì?

R.I.P là viết tắt của tiếng Latin requiescat/requiescant in pace.

Nghĩa là yên nghỉ, an giấc nghìn thu (trên các mộ bia.. cầu cho ông, bà..)
Như vậy R.I.P nghĩa là Hãy Yên Nghỉ

Đối với các nước nói tiếng Anh thì người ta hiểu là Rest In Peace (động từ nguyên mẫu không có to để đầu câu là mệnh lệnh cách nên phải dịch là HÃY yên nghỉ). Nhưng người TCG ở các nước không sử dụng tiếng Anh hoặc ghét dùng tiếng Anh (vì kỳ thị) vẫn dùng ba chữ này để ghi lên một phần của người chết, lý do là vì nó là tiếng Latin ‘Requiescat In Pace’ .Vì trùng hợp vừa về ý nghĩa vừa về dạng viết tắt nên phần đông những người biết tiếng Anh vẫn tưởng nó bắt nguồn từ cụm từ Rest In Peace

Comments

comments

Dũng Nguyễn

Chia sẻ để yêu thương nhiều hơn !